Oferta de emprego de Fundación cluster metalúrgico de Galicia.

ENTIDADE: FUNDACÓN CLUSTER METALÚRGICO DE GALICIA.

LOCALIZACIÓN: VIGO

PERFILES OFERTADOS: 1

PERFIL 1: Técnico de innovación

Nº DE POSTOS: 1

ESTUDOS MÍNIMOS: Enxeñeiro informático, industrial, minas, telecomunicacións.

RESIDENCIA: Vigo

REQUISITOS: - Coñecementos da estrutura industrial galega- Iniciativa e proatividade - Habilidades de comunicación- Nivel avanzado paquete Office- Experiencia na elaboración de estudos ou análises estatísticas- Inglés                         

OFERTA:

·   Contrato: Por obra ou servizo

·       Xornada: Completa

·       Poboación: Vigo

OBSERVACIÓNS:

Acreditar estar empadroado en Vigo cando menos desde o 1 de xaneiro de 2016.

Acreditar ser demandante de emprego.

DOCUMENTACIÓN A ENVIAR:

·       CV

·       Acreditación de estar empadroado en Vigo cando menos desde o 1 de xaneiro de 2016.

·       Copia da tarxeta de demandante de emprego.

Enviar a: info@metalclustergalicia.eu detallando no asunto: Oferta Emprego Técnico de innovación